ขอใบเสนอราคา

ข้อมูลรายละเอียด
 • ชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ
 • อีเมล์รับใบเสนอราคา
 • ขนาดน้ำดื่มที่ต้องการผลิตแบรนด์ลูกค้า เช่น 350 cc 400 cc 500 cc 600 cc
 • ลักษณะขวด เช่น เหลี่ยม กระบอก โบว์ลิ่ง
 • สีฝา เช่น ดำ
 • ฉลากกี่สี สีอะไรบ้าง เช่น 1 สี ได้แก่ ฟ้า ขาว(พื้นสีขาวไม่คิด)
 • จำนวนพิมพ์ฉลาก เช่น 20,000 30,000 50,000 100,000 ชิ้น จำนวนมีผลต่อราคาฉลาก
 • จำนวนการผลิตขั้นต่ำต่อครั้ง เช่น 300 แพ็ค , 500 แพ็ค
 • สถานที่จัดส่ง เช่น กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
 • วันที่ต้องการใช้น้ำดื่มล๊อตแรก เช่น 13 เมษายน หรือ ยังไม่กำหนดวัน
 • ข้อความอื่นๆ