จำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด

Drinking Water
 น้ำดื่ม ราคาปลีก
 จำหน่ายน้ำดื่ม 350 cc แพ็คละ 45 บาท โปรโมชั่น 38 บาท
 จำหน่ายน้ำดื่ม 600 cc แพ็คละ 48 บาท โปรโมชั่น 39 บาท

สนใจติดต่อ 087-258-7000