น้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า

ขั้นตอนการสั่งผลิตน้ำดื่ม

Step 1  ขอรับใบเสนอราคา
Step 2  ลูกค้าเลือกแบบได้ทั้งขวด ฝา ฉลาก 
Step 3  การผลิตน้ำดื่มติดแบนด์ลูกค้า แบ่งเป็น 2 ส่วน – ฉลาก มีขั้นต่ำในการสั่งซื้ออยู่ที่ 20,000 ชิ้น 
โดยมีค่าบล็อกพิมพ์ต่างหาก ราคาฉลากจะถูกลง หากสั่งพิมพ์ฉลากครั้งละมากขึ้น เช่น 30,000  50,000 ชิ้น หรือ 100,000 ชิ้น 
ราคาน้ำดื่มจะแปรผันตามจำนวนที่สั่งผลิต เช่น ล็อตละ 3,600 ขวด จะมีราคาสูงกว่า ล็อตละ 4,800 ขวด หรือ 6,000 ขวด 
Step 4 เมื่อลูกค้าเซ็นต์ยืนยันสั่งซื้อในใบเสนอราคากลับมา เราจะทำการออกแบบตามแบบที่ลูกค้าต้องการ 
Step 5 ลูกค้าชำระเงินมัดจำเพื่อเริ่มกระบวนการผลิต 
Step 6 ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ เมื่อดำเนินการผลิตเรียบร้อยพร้อมส่ง 
การจัดส่งน้ำดื่ม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
*บางพื้นที่อาจมีค่าใช้จ่าย 
*ส่วนจังหวัดอื่นๆ มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
Step 7  ในการผลิตน้ำดื่มติดแบนด์ลูกค้าล๊อตแรก ระยะเวลา 20-31 วัน สำหรับการครั้งต่อไป 7-10 วัน