รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์

ปริมาณสั่งผลิตขั้นต่ำ 300 แพ็ค / 1 ครั้ง

ขวดกลม
 350 cc (1 แพ็ค 12 ขวด)  ราคาแพ็คละ  43 บาท
 500 cc (1 แพ็ค 12 ขวด) ราคาแพ็คละ   44 บาท
 600 cc (1 แพ็ค 12 ขวด) ราคาแพ็คละ  45 บาท

ขวดพิเศษ
 ขวดเหลี่ยม 350 cc (1 แพ็ค 12 ขวด) ราคาแพ็คละ  45 บาท
 ขวดเหลี่ยม 500 cc (1 แพ็ค 12 ขวด) ราคาแพ็คละ  47 บาท
 ขวดโบว์ลิ่ง 400 cc (1 แพ็ค 12 ขวด) ราคาแพ็คละ  49 บาท
 ขวดโบว์ลิ่ง 500 cc (1 แพ็ค 12 ขวด) ราคาแพ็คละ  50 บาท
 ขวดกระบอก 500 cc (1 แพ็ค 12 ขวด) ราคาแพ็คละ  50 บาท

# ขอใบเสนอราคา เบอร์โทร 02-721-1700
ปริมาณสั่งผลิตมากกว่า 300 แพ็คขั้นไป / 1 ครั้ง 
#ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 087-258-7000