รับสมัครตัวแทนปลีกส่ง

จำหน่ายน้ำดื่ม ราคาส่ง
Drinking Water | น้ำดื่ม ราคาส่ง   จำนวน 300 แพ็ค
 จำหน่ายน้ำดื่ม 350 cc แพ็คละ 45 บาท โปรโมชั่น 38 บาท
 จำหน่ายน้ำดื่ม 600 cc แพ็คละ 48 บาท โปรโมชั่น 39 บาท
 จำหน่ายน้ำดื่ม 1500 cc แพ็คละ 55 บาท โปรโมชั่น 45 บาท

Drinking Water | น้ำดื่ม ราคาส่ง  จำนวน 500 แพ็ค
 จำหน่ายน้ำดื่ม 350 cc แพ็คละ 45 บาท โปรโมชั่น 34 บาท
 จำหน่ายน้ำดื่ม 600 cc แพ็คละ 48 บาท โปรโมชั่น 35 บาท
 จำหน่ายน้ำดื่ม 1500 cc แพ็คละ 55 บาท โปรโมชั่น 39 บาท

สนใจติดต่อ 087-258-7000